Turløyper

I Evje og Hornnes finner du mange merkede turløyper. Under "Mer informasjon" kan du laste ned kart og informasjon om alle toppene. Du kan også få disse ved å henvende deg til Servicekontoret eller biblioteket. 
Eksempel på turer:

 • Masi
  ​Masi er et utsiktpunkt vest for Dåsnesmoen byggefelt på Hornnes.
  • Lengde: 3,2 km tur-retur eller 4,1 km rundløype
  • Tid: 1,5 - 2 timer 
    
 • Fennefossfjellet
  ​Fennefossfjellet er et landemerke i området, godt synlig fra alle innfartsårer til Evje med den høye radio/TV/mobil-masten på toppen.
  • Lengde: 5,2 km tur/retur
  • Tid: 2 timer
    
 • Himmelsyna
  ​Himmelsyna er et begrep på Sørlandet. Det er en fantastisk utsikt fra toppen når været er på det beste. I sør kan man se havet mot Lillesand/Grimstad, og man har 360 graders utsyn til 15 – 16 av Agders kommuner.
  • Lengde: ca. 11 km rundtur
  • Tid: 3 - 4 timer
    
 • Bertesknaben
  Høyeste topp i gamle Evje kommune 
  • Tid: 3 timer
  • Lengde: ca. 7,4 km 
 • Evje natursti
  ​​Naturstien starter ved Oddeskogen og går gjennom skog og mark til Evje Mineralsti. Langs løypa er det oppslag om ulike trær og naturtema. 
  • Lengde:ca. 4,8 km tur/retur
  •  Tid: 1 -1,5 timer
    
 • Ørnefjell
  Ørnefjell ligger sentralt til med start fra Oddeskogen. Løypa går gjennom skogs terreng og har noen bratte partier underveis. Det anbefales å bruke staver.
  • Lengde: 3,5 km tur/retur
  • Tid: 1 - 1,5 timer 

Sykkel

Nasjonal sykkelrute 3 går gjennom kommunen. Denne sykkelruta går fra Kristiansand til Haukeligrend, og videre til Hardanger og Kristiansund.
På nettsidene til Midt-Agder Friluftsråd finner du informasjon om denne sykkelruten samt andre sykkelruter i Midt-Agder.

Skiløyper

På toppen av Himmelsyna
Høgås skianlegg

Høgås skianlegg er kjent over hele Sørlandet for sine over 100 km løyper av ypperste kvalitet. Høgås lysløype er 7 km lang. Det er lys i løypa til kl. 21.30 alle dager unntatt søndag i vintersesongen. Løypa er todelt med en rundløper fra stadion på 2,9 km samt fra garasjen og innover til lavvoen/Oljemyra 2,1 km hver vei.
 
Høgås skianlegg ligger ca. 20 minutters kjøretur fra Evje sentrum. Du tar av rv. 9 ved Evje kirke og følger Gautestadvegen 10 km. Det står skiltet til Høgås, og du tar av til høyre. (Nærmeste adresse er Høgåsvegen 4).
 

Evje lysløype

Evje lysløype starter ved Evje idrettsplass/stadion (Alfred Uglands veg 34). Den er 8,8 km lang, og går ned til Evjemoen leir ved den gamle hovedporten. Løypa er en bra helårsløype for alle alderstrinn. 
 

Skiforhold og løypeinformasjon

Skøytebane

Evje grusbane blir sprøytet med vann når været tillater det. Skøytebanen har lys og ei bu ved sitteplasser under tak. 
Adresse: Alfred Uglands veg 12, Evje

Allemannsretten

Du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. Alle skal ha anledning til å drive et aktivt friluftsliv, samtidig som det skal tas hensyn til grunneieren. Derfor er det begrensninger i denne retten, slik at ingen blir skadelidende. 

 • Du kan ferdes til fots, på ski, med sykkel eller hest i innmark når marken er frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30. april til 14. oktober (dette gjelder ikke gårdsplass, inngjerdet hage og lignende).
 • Du kan alltid ferdes på opparbeidet sti.
 • Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte.
 • Du kan dra i land båt på strand i utmark for en kortere tid, men ikke benytte kai eller brygge uten eierens tillatelse.
 • Du kan raste og overnatte i telt i utmark, men bare to døgn om gangen uten samtykke fra eieren, og ikke nærmere bebodd hus eller hytte enn 150 meter (så sant du ikke befinner deg på høyfjellet eller langt fra bebyggelse).
 • Du kan ikke raste eller overnatte i innmark uten at du har eierens samtykke.
 • Du kan ikke ferdes med motorkjøretøy i utmark uten tillatelse fra kommunen.
 • El-sykkel regnes som motorkjøretøy. Du kan bruke el-sykkel i utmark der det ikke er forbudt.
 • Du kan ikke fiske i ferskvann eller jakte uten tillatelse.
 • Du kan ikke gjøre opp ild i tidsrommet 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
Klima- og miljødepartementet kan gjøre unntak fra 150-meterskravet.