Høsten 2020 vil gå med til forberedende arbeid på land. Arbeidet i selve fossen vil starte i januar 2021. Selve kraftverket vil bygges i løpet av 2021 og 2022.

Høsten 2022 vil produksjonen bli startet, og arbeidet i nærområdet fullføres våren 2023.

Agder Energi ville normalt arrangert et folkemøte for å informere om anleggsarbeidet og selve kraftverket. Korona gjør at det ikke er mulig og de har derfor laget en brosjyre for å vise og forklare fremdriften i arbeidet og hvordan det ferdige anlegget vil fremstå.

Ta en kikk på brosjyren her!

Framside Fennefoss kraftverk[1].JPG

Historikk:
Agder Energi søkte NVE om konsesjon tilbake i 2009. Etter det ble prosjektet konsekvensutredet, før kommunestyret i Evje og Hornnes i 2014 ga positiv høringsuttalelse. Konsesjonen ble gitt i 2015, og nå er altså selve byggingen i gang.