Som allerede informert om står vi dessverre også denne helgen uten lege i vakt. Dersom du trenger lege i helga, må du henvende deg til Arendal legevaktsentral. Vi beklager sterkt de ulemper det medfører for våre innbyggere og Bygland kommunes innbyggere.

Dette er et unntakstilfelle, og ikke i tråd med avtalen vi har inngått med Arendal kommune. Vi har avtale om at de skal ta imot telefonhenvendelser på 116117 og ved behov ta kontakt med lege i beredskap lokalt.

Det har aldri vært meningen at innbyggere skal måtte reise til Arendal for å treffe lege. Tidligere hadde vi samarbeid med Kristiansand kommune, men da hadde vi ikke lokal legeberedskap. Innbyggerne måtte da alltid reise til Kristiansand legevakt for å komme i kontakt med en lege utenom kontortid.

Fra og med mandag 2. oktober er legevaktene imidlertid dekket opp. Første to ukene vil 3 leger fordele vaktene og fra 16. oktober vil 4 leger delta i vakt. Da starter ny kommunalt ansatt lege opp ved Evjeheimen legekontor og han inngår i legevaktarbeidet. Forhåpentligvis vil også sykmeldte leger i begge kommuner etter hvert tre inn igjen i ordningen. Når alle legene deltar i legevakt, utgjør det 7 leger i vakt. Denne type legevaktordning med beredskap (hjemmevakt) lokalt, anbefaler minimum 4 leger i vakt.

Vi ser frem til at dekningen på legevakt blir bedre.


Se også Ansvar og legevakt – innlegg ved rådmann og legevaktsjef publisert i Setesdølen 26.09.17.