Du kan undersøke om du står i manntallet i Evje og Hornnes kommune når manntallslistene blir lagt ut på følgende steder:

  • Servicekontoret på Evjemoen (fullstendig manntall/alle kretser)
  • Biblioteket på Evje (fullstendig manntall)
  • Esso Bensinstasjon, Hornnes (Hornnes krets)

Listene blir liggende ute fra og med 1. august til og med valgdagen 14. september.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregistrert innen 30. juni 2015, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra eller om du vil forhåndstemme. Tid og sted for forhåndsstemmegivningen blir kunngjort særskilt.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslitene som er lagt ut, eller det er andre feil på listene, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes.

Valgstyrets adresse er: Evje og Hornnes valgstyre, Kasernevegen 19, 4735 Evje.


Evje og Hornnes valgstyre
Bjørn A. Ropstad
Valgstyrets leder