Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utleie - Evje flerbrukshall

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Evje flerbrukshall ligger ved Evjeskolene. Kommunens skoler og barnehager disponerer hallen alle hverdager fra kl. 08.00 - 16.00. Utover denne tiden kan klubb/lag/grupper søke om treningstid i hallen. 

Målgruppe

Lag og foreninger.

Kriterier/vilkår

Se https://www.e-h.kommune.no/evje-flerbrukshall.406713.no.html.

Pris for tjenesten

Betalingssatser SFO og utleie Evje barneskule og Evje flerbrukshall 2022

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Det er kommunes retningslinjer og vilkår som ligger til grunn for utleie. Lånetaker/leietaker er forpliktet til å sette seg inn i disse før leieforholdet tar til.

Retningslinjer

Retningslinjer/vilkår for leie av Evje flerbrukshall

___

Skjema

Skjema

Søknad om treningstid i idrettshall

Søknadsfrist

Søknadsfrist for fast treningstid er 10. august for påfølgende skoleår.

Saksbehandling

Saksbehandling

Tildeling skal skje innen 1. september.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-06-24 11:21