Midler ønskes tildelt til prosjekter som kan bidra til gode levekår, ved å øke og anvende kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i arbeidslivet.

Søknadsfristen er 17. oktober 2016.

Kompetansefondets formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder
bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Fondet søker denne gang prosjekter og piloter som vil bidra til gode levekår gjennom å øke og anvende
kompetansen om levekår. Det er ønskelig med prosjekter som omhandler tilgang til utdanning, arbeid og arbeidsinkludering, knyttet opp mot levekår.

I henhold til vedtektene kan tilskudd gis til offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og
offentlige og private foretak. Enkeltpersoner kan søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøtekommet. Søkere må ha
bosteds-/forretningsadresse eller aktivitet i Aust-Agder.


Prosjekter som mottar støtte skal utvikle kunnskap og kompetanse på nivå over videregående skole. Kompetansen skal ha påvisbar nytte enten for institusjonens egen utvikling, lokalt næringsliv eller lokalforvaltningen. Tilskuddene skal gis til målrettede tiltak og være tidsavgrenset. Det kan ikke gis tilskudd til en institusjons
ordinære drift. Tilskuddene må tildeles innenfor rammene av statsstøtteregelverket. Det tas sikte på at styret behandler søknadene i løpet av februar 2017.


Se www.aaukf.no for mer informasjon og søknadsskjema.


For spørsmål knyttet til utlysningen vennligst kontakt daglig leder John G. Bergh på telefon 900 11 693 og e-post john.g.bergh@austagderfk.no eller rådgiver
Dag Ole Teigen på telefon 971 59 316 og e-post dag.ole.teigen@austagderfk.no.

Annonsetekst 2016 midler AA utvikl og kompfond.jpg