Frivillighetsprisen 2017

Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til det beste for den enkelte og lokalsamfunnet, og som fortjener en ekstra takk for innsatsen? Alle; både privatpersoner, lag og foreninger blir oppfordret til å nominere en kandidat til frivillighetsprisen.

Nomineringsskjema Frivillighetsprisen

Kulturprisen 2017

Kjenner du en initiativrik person, eller personer, som over tid har gjort et godt arbeid for lokalsamfunnet? Det kan være seg i form av spesielle bragder eller liknende. Evje og Hornnes kommune skal dele ut årets kulturpris. Vi ønsker i den sammenheng forslag til kandidater.

Nomineringsskjema Kulturprisen

Kulturmidler til lag og foreninger – støtte til aktivitet

Kulturmidlene skal stimulere frivillige til aktivitet innenfor kulturlivet. Evje og Hornnes kommune tildeler kulturmidler en gang i året. Merk: fra i år 2017 har Evje og Hornnes kommunestyre vedtatt i k-sak 6/17, at lag tilsluttet NIF (Norges idrettsforbund), skal søke kulturmidler fra Evje og Hornnes Idrettsråd, som tildeles 1/3 av disse midlene til fordeling blant sine medlemslag.

Det finnes 2 ulike ordninger å søke om tilskudd til:

  1. Generelt kulturarbeid – lag og foreninger
  2. Spesielle kulturaktiviteter – prosjekter og arrangementer i 2017 (også dekke av leie i Furuly og Evjemoen kino)

Søknadsskjema kulturmidler

Idrettsstipend for ungdom fra Evje og Hornnes

Evje og Hornnes kommunestyre har i k-sak 6/17 vedtatt at Evje og Hornnes kommune skal dele ut 1 idrettsstipend i oddetallsår, og 1 kulturstipend i partallsår; begge på hver seg 10 000 kr. For 2017 kan ungdom mellom 13 – 19 år, som har vist særlig god innsats innenfor en idrettsgren, oppfordres til å søke. Både enkeltpersoner og grupper som bor eller har sin opprinnelse i kommunen kan søke.

Søknadsskjema idrettsstipend

Søknadsfrist for alle utlysningene er 1. april 2017.
Søknader mottatt etter fristen blir ikke behandlet.

Søknadene sendes:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

eller på e-post til: post@e-h.kommune.no

Merk med hva man søker på f.eks kulturmidler.