Idrettsstipend for ungdom fra Evje og Hornnes

Evje og Hornnes kommune skal dele ut 2 idrettsstipend á 5000 kroner i 2016. Ungdom mellom 13 – 19 år som har vist særlig god innsats innenfor en idrettsgren oppfordres til å søke. Både enkeltpersoner og grupper som bor eller har sin opprinnelse i kommunen kan søke.
 

Coop Kulturkasse stipend

Evje og Hornnes kommune skal på vegne av Coop Norge dele ut 2 kulturstipend á 10 000 kroner i 2016. Ungdom mellom 12 – 22 år, som har vist særlig god innsats innenfor et kulturområde oppfordres til å søke. Stipendet omfatter ikke idrettsutøvere. Både enkeltpersoner og grupper som bor eller har sin opprinnelse i kommunen kan søke.

Søknadsskjema Coop kulturkassestipend (pdf-fil)


Frivillighetspris

Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til det beste for den enkelte og lokalsamfunnet, og som fortjener en ekstra takk for innsatsen? Alle; både privatpersoner, lag og foreninger blir oppfordret til å nominere en kandidat til frivillighetsprisen.

Nomineringsskjema (pdf-fil)


Kulturmidler til lag og foreninger – støtte til aktivitet

Kulturmidlene skal stimulere frivillige til aktivitet innenfor kulturlivet. Evje og Hornnes kommune tildeler kulturmidler en gang i året. Det finnes 2 ulike ordninger å søke om tilskudd til:

  1. Generelt kulturarbeid – lag og foreninger
  2. Spesielle kulturaktiviteter – prosjekter og arrangementer i 2016 (også dekke av leie i Furuly og Evjemoen kino)

Søknadsskjema (felles) for generelt kulturarbeid og spesielle kulturaktiviteter: søknadsskjema (pdf-fil).

 


 

Søknadsfrist 1. april 2016. Søknader mottatt etter fristen blir ikke behandlet.

Søknaden(e) kan sendes på e-post til: post@e-h.kommune.no eller til: Evje og Hornnes kommune. Kasernevegen 19, 4735 Evje. Vennligst merk hva man søker på f.eks kulturmidler.