Utstyrssentralen har midlertidig lokalisering i Kasernevegen 19, 4735 Evje (kommunens administrasjonsbygg).

Om du har lånt utstyr som skal leveres, ber vi om at du leverer det på servicekontoret i åpningstiden kl. 08:00 - 15:00.

Utstyrssentralens åpningstider fra uke 20 er torsdag kl. 16:00 - 18:00.

Låne utstyr, hente og levere

Ønsker du å låne utstyr, send en e-post til utstyrssentralen@e-h.kommune.no. Husk å skrive inn ditt mobilnummer i e-posten slik at vi kan kontakte deg på telefon.

Ved mottatt bekreftelse om utlån av utstyr, kan utstyr hentes og leveres i Servicekontorets åpningstider mandag - fredag kl. 08:00-15:00, og i Utstyrssentralens åpningstid torsdag kl. 16:00 - 18:00.

Utstyr til utlån

Oversikt over utstyr til utlån er under oppdatering. Vi bytter fra vinter- til vår- og sommerutstyr.

Hvordan låne utstyr?

All bestilling av utstyr gjøres digitalt ved å sendes en e-post til: utstyrssentralen@e-h.kommune.no

Ved bestilling av utstyr må du skrive hva slags utstyr som ønskes. Ved bestilling av ski/sko m.m. må du skrive inn lengde på ski/staver og størrelse på sko. Du må også skrive inn telefonnummer og e-post som vi kan nå deg på.

For barn under 18 år må skjema «fullmakt for å låne utstyr for personer under 18 år» fylles ut, se skjema:

Skjema – fullmakt for å låne utstyr for personer under 18 år.

Vi sender deg en e-post med informasjon om det du ønsker å låne er ledig, og en bekreftelse på utlån. Bestilt utstyr kan hentes i Utstyrssentralens åpningstid eller i åpningstiden til Servicekontoret (kl. 08:00 - 15:00).

Lånetiden er 14 dager fra lånetidspunkt. Utstyret leveres tilbake innen avtalt tid, slik at andre kan låne det.

Kan barn låne utstyr på egenhånd?

Det må være en myndig person (over 18 år) med bostedsadresse i Norge som er ansvarlig for lånet, men det er mulig for større barn og ungdom uten at ansvarlig myndig person er med. Den myndige personen er da ansvarlig låntaker, og ungdommen som skal låne registreres som medlåntaker. Ansvarlig låntaker må vise legitimasjon, eller skrive under på en fullmakt, som vises til betjeningen i Utstyrssentralen. Den ansvarlige for lånet får alltid en bekreftende e-post når medlåntaker låner utstyr, og det blir opplyst om når utstyret skal leveres tilbake.

Kan jeg låne til flere ulike typer utstyr samtidig?

Du kan låne til en aktivitet av gangen. Dette fordi vi skal kunne låne ut til flest mulig, og at utstyret skal være mest mulig i bruk. Men, det er lov til å spørre. Har du en god grunn, kan det av og til være mulig å låne mer.

Smitteverntiltak

Vi følger nasjonale smittevernanbefalinger.

Utstyrssentralen inn i BUA-nettverket

Evje og Hornnes kommune har inngått avtale med BUA-nettverket. Utlån av sport- og fritidsutstyr er gratis til barn og unge. BUA-ordningen har særlig fokus på barn og unge, men voksne kan også benytte seg av tilbudet. Her kan du lese mer om BUA-ordningen. Informasjon om Utstyrssentralen oppdateres fortløpende på kommunens hjemmeside.