Du har kanskje mista ein du er glad i dei siste åra? Den mørke tida gjer deg trist til sinns? Du har det kanskje vanskeleg fordi nokon du er glad i drikk for mykje alkohol i høgtida, eller du har nokon som utøver psykisk og fysisk vold mot deg eller nokon du er glad i?

Det kan vere du treng nokon å snakke med.

Sjå lista over hjelpetelefonar og nettstader ved å følge lenka her: 

Hjelpetelefonar og nettstader - Rådet for psykisk helse

Utvalde telefonnummer ein kan ringe:

Dersom det er vanskeleg å finne vegen til å få hjelp, ta kontakt med:
Gro Berit Straum, interkommunal koordinator – psykisk helse og rus
Mobil: 948 23 138
E-post: gro.berit.straum@e-h.kommune.no

 

Bamse alene på seng_pexels.jpg
Illustrasjonsfoto: www.pexels.com