Plattform for Bygland, Evje og Hornnes kulturskole

Visjon: Kulturskolen skal være et kraftsenter for musikk og kultur.

Hovedmålet for kulturskolen er å tilby barn og unge muligheter for læring og utvikling innenfor musikk og kunstneriske aktiviteter under trygge og trivelige forhold.

 • Kulturskolen skal primært være et tilbud for barn og unge fra 6 – 19 år.
 • Kulturskolen ønsker på sikt å gi flere tilbud til barn under skolepliktig alder.
 • Ved plass gis det også rom for voksne i kulturskolen.

Åpenhet

 • Vi skal gi nødvendig informasjon om virksomheten
 • Vi setter pris på innspill og tilbakemeldinger
 • Kulturskolen skal gi rom for foreldresamtaler, der målet er å videreutvikle eleven og skape trivsel.

Trygghet

 • Kulturskolen skal ta hver enkelt elev på alvor
 • Elevene våre skal føle at de blir tatt godt vare på og få oppleve et godt miljø.
 • Vi skal være profesjonelle, men samtidig medmennesker

Engasjement

 • Motivere elevene til å utvikle sine evner og interesser.
 • Kulturskolen vil jobbe for at elevene skal trives og kunne engasjere seg.
 • Elevene skal gis muligheter til å opptre og vise fram resultatene av sine arbeider.

Utvikling

 • Kulturskolens lærere vil jobbe aktivt for å inspirere og motivere elevene til innsats.
 • Lærerne vil holde seg faglig oppdatert gjennom kurs og andre sammenkomster.
 • Lærerne vil også være aktive innenfor sitt fagfelt.
 • Våre elever vil bli oppmuntret til å delta i ulike sammenhenger; som å underholde på arrangementer, være med i talentkonkurranser osv.