Aldersgruppen 5-11 år

Barn født 2010-2016 KAN vaksineres dersom de foresatte/barnet selv ønsker det. 
Barn født i 2017, som har fylt 5 år, kan også ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Det er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende de gruppene som anbefales influensavaksine)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse 
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

Dose nummer én?

Barn under 12 år, får Comirnaty 20 mikrogr/dose. Dette er en mindre dose enn den voksne og de over 12 år får, som er på 30 mikrogr/dose.

Dose nummer to?

Én dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, med det er mulig å gi dose nummer to etter 8-12 uker der de foresatte/barnet ønsker dette. 

Barn med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres

Barn født 2010-2016 BØR vaksineres dersom de har alvorlig grunnsykdom. Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare og derfor bør vaksineres. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall).

Aldersgruppen 12-15 år

Barn/ungdom født 2006-2009 KAN vaksineres dersom de foresatte/barnet selv ønsker det. 

Dose nummer én?

Én dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.

Barn som har fylt 12 år, får Comirnaty 30 mikrogr/dose.

Dose nummer to?

Det er mulig å gi dose nummer to etter 8-12 uker der de foresatte/barnet ønsker dette. 

Alle under 16 år må ha samtykke

De under 16 år trenger signert samtykkeskjema fra begge foresatte for å få vaksine - både når de skal få den første dosen og igjen dersom de skal få den andre dosen. I tilfeller der kun den ene foresatte har foreldreretten, holder det med signatur fra denne ene. 

Skjema finner du her: Samtykkeskjema for barn under 16 år

Et tilbud om vaksine for de som ønsker

Helsemyndighetene poengterer at vaksinasjon av barn og unge, og en 2. dose til ungdom 12-15 år, bør være de enkeltes foresatte/barnas valg. Det er altså ikke en tydelig anbefaling fra helsemyndighetene om vaksinasjon, men et tilbud for de som ønsker. Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

Les mer på FHI sine nettsider om vaksinasjon av barn og unge.