Det er laget en prioriteringsliste der helsepersonell er rangert etter følgende kriterier:

  • Økt smitterisiko fra uoppdagede, smittede pasienter i førstelinja
  • Økt smitterisiko med kjente smittede pasienter og risikable prosedyrer
  • Personell som er kritisk vanskelig å erstatte dersom de er i isolasjon/karantene
  • Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt koronasmitte

Prioriteringslisten er laget i et samarbeid mellom kommuneoverlegen og enhetsledere i kommunen.

Her kan du se den:
Prioritering helsepersonell_oppdatert 050321.pdf

Prioritering helsepersonell_oppdatert 050321.jpg