Se oversikten ved å følge denne linken: 

www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk

Hvorfor er ikke tallene like?

Vi gir alle dosene vi kan til prioriterte grupper. Dette inkluderer kritisk ansatt helsepersonell. Ikke alle dosene vi setter i Evje og Hornnes kommune, blir i det nasjonale systemet registrert i Evje og Hornnes kommune. Dette er fordi noe kritisk helsepersonell, som vi prioriterer å vaksinere, har annen bostedsadresse. Vaksinen blir altså registrert i kommunen personen er folkeregistrert.