Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vaksine

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunehelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen.

Helsestasjonen tilbyr:

  • Barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder.
  • Vaksinasjon mot pandemisk influensa.

Legesenteret tilbyr:

  • Årlig sesonginfluensavaksinasjoner til personer som er særlig utsatt.
  • Vaksine til utenlandsreiser.

Sesonginfluensavaksinasjon starter som oftest i midten av oktober. Nærmere informasjon vil komme på kommunens hjemmeside og i lokalavisen.

Ved vaksine til utenlandsreiser er det viktig å være ute i god tid. Injeksjoner til utenlandsvaksine settes av ansatte på legesenteret. Resepter til vaksine for utenlandsreiser fåes ved henvendelse til legesenteret.

Råd ved vaksinering:

  • Er du sterkt allergisk mot egg, bør du opplyse lege/personalet om dette før vaksinen settes (enkelte vaksiner baserer seg på egg).
  • Har du reagert på andre vaksiner tidligere bør du opplyse om dette.
  • Du må føle deg frisk den dagen du skal vaksineres.
  • Du må vente i 20 minutter etter du har fått vaksinen før du kan gå fra legekontoret.
  • Blir du uvel etter vaksinering må du øyeblikkelig si fra om dette.

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kriterier/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for tjenesten

Barnevaksinasjon og vaksinering mot covid-19 er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Pris for sesonginfluensavaksine vil variere fra år til år.

For utenlandvaksine gjelder egne priser.

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
smittevernloven kapittel 3 

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med din fastlege.

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Andre opplysninger