Her ser du hvem som kan få en fjerde dose og hvordan dette kan dokumenteres:

  • Organtransplantert, benmargstransplantasjon siste to år eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Aktiv dialysebehandling og kronisk nyresvikt stadium fem
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Krav til dokumentasjon
Alle som hører inn under en av disse diagnosene, kan vise fram notat fra sykehus eller fastlege hvor diagnosen fremgår, når de kommer til sin time. 


 

  • Pågående betydelig immundempende behandlig (av annen årsak enn de over). De som bruker noen av medisinene på denne listen (listen står litt langt ned i saken).

Krav til dokumentasjon
Hører du med i denne gruppen, må du ha med dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept / e-resept eller medikamentinnpakning der pasientens navn fremgår, når du kommer til din time.


 

  • Kreftdiagnose med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

Krav til dokumentasjon 
Ha med brev fra spesialisthelsetjenesten om at du skal ha tredje dose. Dette er viktig fordi det må gjøres en individuell vurdering for at du skal få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.


 

  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar (som ikke inngår i noen av gruppene over). 

Krav til dokumentasjon
Ha med brev fra spesialisthelsetjenesten om at du skal ha fjerde dose.


 

Kom på drop-in

For å få vaksine, møter du opp, med nødvendig dokumentasjon, til drop-in-vaksinering på helsestasjonen utvalgte mandager mellom kl. 16 og 18.

Det er viktig at du selv skaffer nødvendig dokumentasjon i forkant av vaksineringen. Vi ønsker også at du har med legitimasjon med fødselsnummer og bilde.