• Vakttelefon drift: 918 75 760

 • Koronatelefonen i Evje og Hornnes kommune: 906 16 499

 • Vakttelefon hjemmesykepleien: 905 32 555

 • Vaktrom Evjeheimen: 960 91 335

 • Vaktrom Hornnesheimen: 474 53 008 

 • Legevakt: 116 117

 • Vakttelefon dyrlege: 481 17 984

 • Brann: 110

 • Politi: 112

 • Lege: 113 (ved akutt alvorlig sykdom)

 • Barnevernvakta: 38 07 54 00

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (gratis nødtelefon for barn og unge, åpen hverdager mellom kl. 15.00 og kl 08.00 samt helger og helligdager)

 • Krisesenter for kvinner: 38 10 22 00

 • Krisesenter for menn: 913 66 524

 • Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196

 • Påkjørsel av dyr: Ring politiet på 02800

 

 • Nærmeste hjertestarter: hjertestarterregisteret: 113.no