Valgdagen

Mandag 11. september kan du stemme mellom kl. 10:00 og 20:00 på Hornnes barneskule og Furuly flerbrukshus.

Husk å ta med legitimasjon, og gjerne valgkortet også.

Les mer om hvordan du stemmer på valgdirektoratets nettsider.

Velkommen!

Forhåndsstemmer

Mange har benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme. På landsbasis har nesten 1,3 millioner stemmer blitt avgitt før valgdagen.

I Evje og Hornnes kommune har vi mottatt 829 forhåndsstemmer. 

Godt valg, alle!