Parti Antall foreløpige stemmer % stemmer 2017 % stemmer 2013
Arbeiderpartiet 467 24,2 30,2
Kristelig Folkeparti 374 19,4 20,0
Høyre 339 17,6 17,8
Fremskrittspartiet 308 16,0 15,8
Senterpartiet 266 13,8 7,4
Sosialistisk Venstreparti       55 2,8 1,4
Venstre 40 2,1 2,5
Miljøpartiet De Grønne 25 1,3 1,5
Rødt 16 0,8 0,2
Partiet De Kristne         13 0,7 1,4
Pensjonistpartiet 9 0,5 0,4
Demokratene i Norge 5 0,3 0,0
Liberalistene 5 0,3  -
Alliansen 3 0,2  -
Helsepartiet 3 0,2  -
Piratpartiet 2 0,1 0,4
Kystpartiet 1 0,1 0,3

Partier/lister som ikke stilte til valg i 2013 er markert med - (strek). 

Valgdeltakelse

Valgdeltakelsen i kommunen var på 75,45 %. Av 2587 stemmeberettige var det 1952 som stemte.
I 2013 var valgdeltakelsen på 74,5 %. Av 2526 stemmeberettige var det 1883 som stemte.

Valgresultat.no

For flere valgresultater se: valgresultat.no