Fremmøteprosenten var på 59,4 %. I 2011 var fremmøteprosenten på 62,6 %.
 
 
 
Parti
 
 %
 av stemmene  
Mandater
  i kommunestyret  
 Tall fra forrige kommunevalg i 2011
% av stemmene
 Tall fra forrige kommunevalg i 2011
Mandater i kommunestyret
Arbeiderpartiet 29,7 % 6 27,1 % 6
Fremskrittspartiet 6,8 % 1 6,1 % 1
Høyre 11,2 % 2 17,2 % 4
Kristelig Folkeparti   39,7 % 9 33,7 % 7
Senterpartiet 9,1 % 2 9 % 2
Venstre 3,6 % 1 Stilte ikke liste Stilte ikke liste

 

Kandidatkåring

Her kan du se kanditatkåringen. De med to stjerner etter navnet er kommet inn i kommunestyret, de med en stjerne etter navnet er vara.

Kandidatkåring kommunestyrevalget 2015

Personstemmer og stemmetillegg

Kanditatkåring med personstemmer og stemmetillegg

Valgresultater

For valgresultater for hele landet, se valgresultat.no.