Vanntemperaturen er på ca 34 grader, og det finnes trapp med rekkverk samt heis for rullestolbrukere.

  • Fast utleietid kan tildeles for henholdsvis vårhalvår og høsthalvår. 
  • Det kan også bestilles enkelttime.

Priser

Betalingssatser for enheter innen helse og sosial

Betaling skjer etterskuddsvis via faktura.
Ledsagerbevis er godkjent.

Kriterier/vilkår

  • Det må være minst 2 personer tilstede som er istand til å svømme og ilandføre.
  • Maks 10 badende pr. time.
  • Bading skjer på eget ansvar.
  • Personer med særskilte behov prioriteres ved timebestilling.
  • Det kreves livredningskurs for visse grupper.

Åpningstider

Mandag - fredag: kl. 09:00 - 19:00
Lørdag: kl. 09:00 - 16:00

Bassenget er stengt helligdager, og om sommeren.