Nettsiden vil være ute av drift utover ettermiddagen, og etterpå vil den kunne være noe ustabil. Vi gjør regne med at alt er oppe og går utover kvelden.

Vi beklager de ulempene dette medfører for nettbrukerne våre!