Detaljregulering for Evjemoen Nord ble vedtatt i 2015. Det er stor byggeaktivitet i området, og ved flere anledninger er det oppdaget at det er behov for å justere på vedtatt plan. Det er gitt dispensasjoner ved flere anledninger, og disse dispensasjonene ønsker vi å formalisere i planen.

Illustrasjon Evjemoen Nord.jpg
Illustrasjon: Forslag til nytt plankart - for større bilde trykk på linken under.

Søknaden med vedlegg kan du lese her:

Merknader

Hvis dere har merknader til disse endringene, så ber vi om at dere sender disse til post@e-h.kommune.no innen 13.11.2020.

Hvis dere har spørsmål så kan dere kontakte saksbehandler Siv Therese Kile Lie på telefon: 481 34 030 eller mail: siv.lie@e-h.kommune.no