I henhold til Plan- og bygningslovens §17.4 kunngjøres herved varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til Detaljregulering for The Convent Hills, planID 201403, gnr. 24, bnr. 110, 119 i Evje og Hornnes kommune. Utbyggingsavtalen gjelder for eventuell gjennomføring av reguleringsplan og omfatter bl.a. trafikkareal og teknisk infrastruktur.

 

Merknader til varsel om oppstart om utbyggingsavtale sendes til:

Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller på epost: post@e-h.kommune.no

 

Frist 1. september 2015.