Bakgrunn

Det ble meldt oppstart av detaljreguleringsplanen for TrollAktiv den 17.3.2021. Hensikten med planarbeider er å se på mulighet og tilrettelegging for videreutvikling av Troll Aktiv sin aktivitetspark. Bakgrunnen for å utvide planområdet er mulighet for regulering av aktiviteter i elva Otra og regulering av hele eiendommen gnr. 57 bnr. 6. Det kan forekomme mindre justeringer/innsnevring av på planavgrensning underveis i planprosessen.

Merknader til utvidelsen

Naboer og grunneiere som blir berørt av utvidelsen blir varslet direkte. 

Merknader til utvidelsen kan sendes på e-post eller med brev innen 12.11.2021 til følgende adresse:

Drag arkitektur og byggteknikk
Audnedalsveien 4379
4529 Byremo
post@dragark.no