Kommunen ønsker å sette et spesielt fokus på kulturminner som ligger i nærheten av rv. 9, og da med et ekstra fokus på hvordan disse kan synliggjøres og tilrettelegges for bruk i turist-/næringssammenheng.

Kommunen ser for seg følgende områder:

  • Verksmoen med fokus på: gruve-/industrihistorie, fornminner, 1000- års sted  Evjemoen med fokus på: Forsvarshistorie, spesielt 2. verdenskrig (Forsvarsmuseet) 
  • Naturstien fra Oddeskogen til Mineralstien 
  • Flåt Gruveområde: Gruvehistorie, mineralsti, gruvearbeiderveger, allmannavegen, Grenneshaug på Flatebygd med arbeiderboliger osv. 
  • Fennefoss museum- lokalhistorie, mineraler, Hans Nielsen Hauge 
  • Hornnes bygda med «kulturvandring» fra Hornnes landsgymnas videre til Hornnes hjelpefengsel, gml bebyggelse langs Dåsnesvegen (gjestgiveri), de tre riksvegbruer over Dåsåna, fergeleie, Faret, Hornnes Kyrkje, Futegarden, gml. Hornnes hotell, gml posthus, Stasjonsvegen med Jernbanestasjon og Jernbanebrua. 
  • Dølen Hotell og omkringliggende bebyggelse.
  • Moisund med gravfelt fra folkevandingstiden, Skysstasjon, ferjeleie, minner fra 2. verdenskrig 
  • Syrtveitsfossen- rasteplass, fløtningsmurer, Byglandsfjord dam, damvokterbolig, gml. Riksveg, jernbanelinje, tyskerleir.
  • Sykkelrute 3- tilrettelegging/skilting av kulturminner/lokal historie langs ruta 
  • Evje kyrkje, Evje Prestegård og områdene rundt.

Kulturminneplanen skal styrke kunnskapen om lokalhistorien og sette temaet på dagsorden i kommunen. Ved å ha fokus på kommunens kulturarv håper man å kunne styrke innbyggernes identitetsfølelse og på sikt danne grunnlag for videre utvikling av Evje og Hornnes. Planen vil også være et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i arealplanarbeid og annen saksbehandling. Forslag til kulturminneplan skal legges fram til 1. gangs politisk behandling i desember 2017.

Folkemøte kommunedelplan kulturminne og kulturminnedag

Lørdag 9. september 2017 vil det arrangeres en kulturminnedag ved Hornnes Hjelpefengsel fra kl 12.00 - 16.00.

Torsdag 21. september 2017 blir det arrangert et folkemøte på Furuly kl 19.00-21.00.

Frist for innspill er 29. september 2017

I perioden frem til 29. september 2017 kan alle interesserte komme med innspill til planen.

Innspillene kan sendes per post til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller på epost: post@e-h.kommune.no

Kontaktinformasjon

Hvis du har noen spørsmål til planarbeidet så kan du kontakte Plan- og miljøleder Siv Therese Kile Lie, tlf: 48 13 40 30, epost: siv.lie@e-h.kommune.no