Kartverket har gjort vedtak på stedsnavnene, men stadfesting av vegnavn må opp til behandling i kommunestyret. 
 
Skrivemåten Strauman vedtas som offentlig skrivemåte som gårdsnavn for gnr 23, og bruksnavn for gnr 23, bnr 1.
 
Skrivemåten Strømstad vedtas som offentlig skrivemåte som bruksnavn for gnr 23, bnr 2.
 
Skrivemåten Nordstrøm vedtas som offentlig skrivemåte som bruksnavn for gnr 23, bnr 4.
 
Skrivemåten Straumsland vedtas som offentlig skrivemåte som bruksnavn for gnr 23, bnr 8.
 
Skrivemåten Strømland vedtas som offentlig skrivemåte som bruksnavn for gnr 23, bnr 9.