Flerbrukshall Evje.jpg

Hallen vil ha en spilleflate på 25 m x 45 m, som tilsvarer en "normalhall" med full håndballbane. 

Kostnadene er estimert til ca. 49 millioner kroner, der kommunens finansiering blir på ca. 30 millioner.

For mer informasjon om prosjektet se saksinnstillingen til kommunestyremøte, fra side 35 - 118.  

Du kan også høre lydopptak av kommunestyremøtet her.