Planen tilrettelegger for opptil 50 nye boliger i umiddelbar nærhet til Hornnes barneskule. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

I henhold til Lov om stadnamn ble også følgende vegnavn vedtatt: Vrålsåsvegen, Tyttebærvegen, Blåbærvegen, Rognebærvegen og Bjørnebærvegen.

Vedtatte plandokumenter:

Frist for å klage på vedtaket er satt til  22.04.2016. Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Plankart Vrålsås boligfelt