Liste over veger med forslag til navn fås også på Servicekontoret.
 
Merknader/kommentarer sendes skriftlig innen 6. juli 2015 til:
 
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje
eller på e-post: post@e-h.kommune.no
 
Videre saksgang er politisk godkjenning av navnene etter sommerferien.

Vedlegg: