Det vil være en felles omvisning på Malmvegen dagsenter (2.etg setpro bygget) kl 15.30, på helsestasjonen og Evjeheimen legekontor kl 16.15 og på Evjeheimen kl 16.45.

Hilsen Hallstein Homdrum, enhetsleder pleie og omsorg og Sigmund Olav Syrtveit, enhetsleder helse og familie.