Temaer på blokka:

  • Reiselivets muligheter v/Visit Sørlandet
  • Aktiviteter på Evje og Hornnes v/Visit Evje
  • Ringvirkninger av reiselivet i Setesdal v/ Evjemoen Næringspark
  • Informasjon og drøfting om stedets turistinformasjon
  • Åpen diskusjon

Velkommen til en hyggelig formiddag på biblioteket!

Arrangementet er ved: Evjemoen Næringspark og Evje og Hornnes kommune