Nå har du / dere sjansen til å være med å påvirke fremtidig kultur- og fritidsliv i kommunen. Vi søker gjestebudverter i alle aldre, uansett kulturell bakgrunn, interesser eller ståsted. 

Hva er et gjestebud?

Gjestebud er en metode for å få innspill fra innbyggerne i kommunens planarbeid. Metoden er prøvd ut i Svelvik kommune med godt hell. I stedet for å arrangere folkemøter eller temamøter, så satser man på at enkeltpersoner stiller opp som gjesteverter og inviterer 6 – 8 personer hjem til seg for å drøfte ulike temaer. På den måten kan man få tak i de som vanligvis ikke stiller på de tradisjonelle temamøtene og folkemøtene. Et gjestebud er enkelt å gjennomføre.

Med din interesse!

Meld din interesse til Servicekontoret på tlf: 37 93 23 00 eller e-post: post@e-h.kommune.no innen 30. januar.2015. Merk henvendelsen «Gjestebud».
Du vil få tilsendt informasjon om hvordan et gjestebud avholdes og spørsmålene til diskusjon.

Gjestebudvertene vil motta en symbolsk gave i fra kommunen i form av gratis kinobilletter eller rabatterte billetter til andre kulturarrangementer som kommunen arrangerer i 2015.

Vi håper du / dere tar utfordringen!