pexels-martijn-adegeest-587835.jpg
Illustrasjonsfoto: pexels.com

Evje og Hornnes kommune har vedtatt å bosette inntil 50 flyktninger i 2022, med mulighet for å bosette flere dersom man får ny forespørsel fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I tillegg til flyktningene som skal bosettes her, kommer det kanskje flere som skal oppholde seg her midlertidig i flyktningmottak. 

Inkludering

De som skal bosettes her, skal inkluderes i samfunnet vårt, med helsetilbud, barnehage, skole, fritidsaktiviteter, utdanning og ellers det som hører med. For å løse denne oppgaven på en så god måte som mulig, trenger vi hjelp av innbyggerne våre. 

Vi har ikke fått eksakt dato ennå for når de første flyktningene kommer til oss, men kommunen jobber med å gjøre seg klare for å ta imot dem. Vi trenger å styrke tjenestene våre, men også å kartlegge kompetansen og frivilligheten som finnes her. 

Vil du bidra, er du hjertelig velkommen!

Hva trenger vi?

Å styrke helsetjenestene våre: Ønsker du å melde deg som helsepersonell? Kanskje jobber du allerede deltid, er pensjonist eller, av andre grunner, har ekstra arbeidskapasitet?

Send en e-post til helse@e-h.kommune.no. Her oppgir du hva du kan bidra med, utdanning/arbeidserfaring, hvor mye du kan stille opp og personalia (navn, telefonnummer, adresse).

Å styrke oppvekstsektoren: Ønsker du å jobbe innen barnehage, skole eller voksenopplæring? Jobber du allerede deltid, er pensjonist eller, av andre grunner, har ekstra arbeidskapasitet?

Send en e-post til oppvekst@e-h.kommune.no. Her oppgir du hva du kan bidra med, utdanning/arbeidserfaring, hvor mye du kan stille opp og personalia (navn, telefonnummer, adresse).

Tospråklige personer: Behersker du både norsk og ukrainsk/russisk? Kunne du tenke deg å bistå det offentlige med muntlig oversettelse av praktisk informasjon? Språkbeherskelsen kan være på ulike nivåer. Minimum er å kunne språkene nok til at man forstår hverandre. 

Send en e-post til post@e-h.kommune.no. Husk å oppgi hva du kan bidra med, hvor mye du kan stille opp og personalia (navn, telefonnummer, adresse).

Frivillige: Ønsker du å være til hjelp med andre ting? Vi trenger mennesker som kan hjelpe til med forskjellige andre oppgaver - blant annet:

  • praktiske gjøremål (både i forkant av bosetting og etterpå)
  • sette i stand og innrede boliger
  • diverse innkjøp
  • transport
  • å være guide i nærmiljøet
  • å være flyktningvenn - en som er til stede for våre nye innbyggere. En å snakke med, leke med, gå tur med, spise middag med osv.

Ta kontakt med Evje og Hornnes frivilligsentral på e-post frivilligsentral@e-h.kommune.no eller telefon 974 18 570. Oppgi hva du kan bidra med, evt hvor mye du kan stille opp og personalia (navn, telefonnummer og adresse). 

 

Vi gleder oss til å høre fra deg!