Som støttekontakt kan du spille en viktig rolle i et annet menneskes liv og bidra til positive opplevelser og utvikling. Mange støttekontakter opplever at samværet er givende, samtidig er det viktig at tilbudet til tjenestemottakeren blir både hensiktsmessig og forsvarlig.
 
For å bli støttekontakt må du ha fylt 18 år, være stabil, pålitelig og være trygg på deg selv. Det er ønskelig for den som trenger støttekontakt at du kan være støttekontakt over minst et år. Støttekontakten må ha gode samarbeidsevner, respekt for andre mennesker, overskudd til å gi av seg selv og ha evne til å etablere kontakt. Det kreves ingen fagbakgrunn, og du vil få tilbud om opplæring før oppstart og veiledning etter behov.
 
Støttekontakten må undertegne taushetsplikt. Det kreves politiattest for støttekontakter.
 
Om du er interessert eller vil vite mer send gjerne en e-post til anne.tjorteland@e-h.kommune.no.