Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem og det er ønskelig med bred representasjon av folket. Med hjemmel i domsstolloven § 67 oppfordres kommunens innbyggere til å foreslå kandidater. Om du ønsker å søke selv, eller om du kjenner noen som er egnet, kan du fremme forslag innen 15. mars 2016.

Kommunestyret skal velge følgende:

  •   6 lagrettsedlemmer/meddommere til Agder Lagmannsrett (3 kvinner og 3 menn)
  • 16 meddommere til Kristiansand tingrett (8 kvinner og 8 menn)
  • 10 jordskiftemeddommere til Aust-Agder jordskifterett (5 kvinner og 5 menn)
  • 4 skjønnsmedlemmer oppnevnes av Aust-Agder fylkeskommune etter forslag fra kommunestyret

Krav som blir stilt til den valgte er nedfelt i domstolloven §§ 70 – 72.

Vervene gjelder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020. Vi gjør oppmerksom på at det blir ført vandelkontroll av representantene - jmf domstolloven § 73.

 

Hvordan bli meddommer?

Er dette av interesse for deg, eller kanskje du kjenner andre personer du vil foreslå til vervene? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send en e-post til post@e-h.kommune.no eller et brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje. Søknaden må inneholde fullt navn, adresse, telefonnummer og yrke/stilling. I tillegg må det nevnes hvilke verv det er ønske om.

Frist for å søke/foreslå kandidater er 15. mars 2016.