Fylkesmannen er kontaktperson og oppretter representant for enslige mindreårige asylsøkere under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som søker bosettelse (asyl) i Norge.

Representantens rolle og sentrale oppgave er å sørge for at barnets behov og interesser blir hørt og ivaretatt, særlig med hensyn til:

  • samtaler med myndighetene
  • kartlegging av behov
  • helse
  • skole
  • omsorg og trygghet

Representanten har taushetsplikt om barnets personlige forhold.

Les mer om dette på fylkesmannens hjemmeside. Her finner du også søknadsskjema.

Kontaktperson hos Fylkesmannen er: Gunnar Munkerud e-post fmavgmu@fylkesmannen.no / tlf 37 01 75 11 eller 482 03 215.

Søknad sendes til Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.
Fylkesmannen vil ta en kredittsjekk av deg og be deg fremlegge uttømmende politiattest.