Hva er støttekontakt?

Støttekontakt er et tilbud som gis til personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Vi søker pålitelige og trygge voksenpersoner

Avdeling for habilitering ønsker i denne forbindelse en voksen person som er pålitelig og som er trygg på seg selv. Det er ønskelig for den som trenger støttekontakt at du kan være støttekontakt over tid. Det kreves ingen fagbakgrunn, og du vil få tilbud om opplæring før oppstart og veiledning underveis. For en av våre søkere er det en fordel om du liker å reise på turer.

Støttekontakten må undertegne taushetsplikt. Det kreves politiattest. Støttekontakten engasjeres på en oppdragsavtale, mer informasjon gis ved henvendelse.