Som støttekontakt vil din oppgave være å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær, meningsfull fritid og mestring av hverdagen for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser og/eller sosiale utfordringer. En støttekontakt jobber også for å bygge nettverk og gir råd og veiledning i ulike sosiale sammenhenger.

Du vil motta en godtgjørelse fra kommunen for oppdraget, og dere vil kunne møtes hjemme, på kafé, på kino eller gjøre andre aktiviteter sammen.

Dersom dette kan være noe for deg, ta kontakt med habiliteringstjenesten v/ Berit Hauan på tlf 95132351, for mer informasjon.