Saksgang for vindkraftutbygging

 1. Kontakt mellom tiltakshaver, kommune, grunneiere og berørte myndigheter.
 2. Tiltakshaver utarbeider forslag til utredningsprogram.
 3. NVE sender utredningsprogram på høring og holder offentlige møter.
 4. NVE oppsummerer høringsuttalelser og legger forslag til utredningsprogram frem for Miljødirektoratet før det fastsettes.
 5. Tiltakshaver utarbeider konsesjonssøknad og konsekvensutredning for bestemte turbinstørrelser og detaljplassering som vurderes som mest sannsynlig.
 6. NVE sender konsesjonssøknad og konsekvensutredning på høring.
 7. NVE behandler konsesjonssøknad og eventuelle krav til tilleggsutredninger.
 8. NVE gir/avslår konsesjon.
 9. Tiltakshaver utarbeider detaljplan med eventuell endring av turbinplassering og internveier.
 10. NVE vedtar detaljplanen.
 11. Byggestart

Behandlingstid fra melding til vedtak vil i de fleste tilfeller ta mellom fem til ti år.

Vindmøller_500x333.jpg
Foto: Pexels.com

Mer informasjon

For mer utfyllende informasjon og nærmere beskrivelse av hvert trinn, følg denne linken til NVE sin nettsider.