Før valdagen kan du førehandsstemme i kva kommune som helst i landet. På valdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bustadadresse den 30. juni. Du kan berre stemme éin gong.

Du treng ikkje valkort, men hugs å ta med legitimasjon!

For meir informasjon om valet, sjå www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.