Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne innebærer undervisning i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Opplæringen er rettet mot personer som ikke har fullført grunnskolen eller av andre grunner trenger å forbedre kunnskapene i ett eller flere fag. Det er mulig å ta enkeltfag.

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Søknadsfrist er 15. mars for tilbud med oppstart august samme år. Søkere vil bli innkalt til kartleggingssamtale for individuell vurdering av behov. Grunnskoleopplæring for voksne har i utgangspunktet fortløpende opptak på den måten at søknader behandles etter hvert som de kommer inn og dato for oppstart fastsettes etter avtale.
 
 
Søknaden sendes til Voksenopplæringa i Evje og Hornnes, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Norsk og samfunnskunnskap

Vi tilbyr kurs i norsk og samfunnskunnskap fra under nivå A1 (grunnleggende) til og med nivå B1 jf. læreplan for norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

Søknad/krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Søknad om behovsprøvet norskopplæring
Søknad om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Søknad/krav om opplæring i norsk - flyktninger fra Ukraina

Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven arrangeres regelmessig ved Evje og Hornnes voksenopplæring. Dersom du ønsker å ta en eller flere av prøvene, ta kontakt med voksenopplæringa.

Her kan du lese mer om de forskjellige prøvene:
Kompetanse Norge (åpnes i nytt vindu)