Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne innebærer undervisning i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Opplæringen er rettet mot personer som ikke har fullført grunnskolen eller av andre grunner trenger å forbedre kunnskapene i ett eller flere fag. Det er mulig å ta enkeltfag.

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Søknadsfrist er 15. mars for tilbud med oppstart august 2021. Søkere vil bli innkalt til kartleggingssamtale for individuell vurdering av behov. Grunnskoleopplæring for voksne har i utgangspunktet fortløpende opptak på den måten at søknader behandles etter hvert som de kommer inn og dato for oppstart fastsettes etter avtale.
 
 
Søknaden sendes til Voksenopplæringa i Evje og Hornnes, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Norsk og samfunnskunnskap

Vi tilbyr kurs i norsk og samfunnskunnskap fra under nivå A1 (grunnleggende) til og med nivå B1 jf. læreplan for norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

Søknad/krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Søknad om behovsprøvet norskopplæring
Søknad om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven arrangeres regelmessig ved Evje og Hornnes voksenopplæring. Dersom du ønsker å ta en eller flere av prøvene, ta kontakt med voksenopplæringa.

Her kan du lese mer om de forskjellige prøvene:
Kompetanse Norge (åpnes i nytt vindu)