Grunnskoleopplæring for voksne innebærer undervisning i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Opplæringen er rettet mot personer som ikke har fullført grunnskolen eller av andre grunner trenger å forbedre kunnskapene i ett eller flere fag. Det er mulig å ta enkeltfag.

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Søknadsfrist er 15. mars for tilbud med oppstart august 2019. Søkere vil bli innkalt til kartlegging/samtale for individuell vurdering av behov. Grunnskoleopplæring for voksne har i utgangspunktet fortløpende opptak på den måten at søknader behandles etter hvert som de kommer inn og dato for oppststart fastsettes etter avtale.
 
 
Søknaden sendes til Voksenopplæringa i Evje og Hornnes, Kasernevegen 19, 4735 Evje.

Språkprøver nivå A1/A2 A2/B1 - 2019

Dersom du ønsker å ta skriftlig og muntlig språkprøve som privatist i løpet av 2019, kan du kontakte voksenopplæringa i Evje og Hornnes. Pris per delprøve er kr. 600.
Det er mulig å arrangere språkprøver i slutten av mai, slutten av september og begynnelsen av desember.

Om norskprøve for voksne innvandrere på Kompetanse Norge (åpnes i nytt vindu)