Ordfører Bjørn A. Ropstad hadde i dag gleden av å overrekke blomster og vimpel til innehaver Egil Bjorå. Dermed fikk han - riktignok noe forsinket - også en hilsen fra Evje og Hornnes kommune. Vi gratulerer!

 

ordfører overrekker innehaver av yx blomster og vimpel ifm 50 år.jpg