Ruskoordinatorens rolle i Setesdal

Rusmiddelpolitisk handlingsplan legger føringer for tiltak som ønskes gjennomført i kommunene, og ruskonsulenten har ansvar for oppfølging.

  • Samarbeide med fagmiljøet i den enkelte kommune i Setesdal.
  • Lede Fagnettverket Psykisk helse og rus i Setesdal.
  • Medvirke til kompetanseutvikling blant helsepersonell i Setesdal.
  • Ruskoordinatoren vil arrangere fagdager, tilby undervisning på skoler og bidra til kompetanseheving, der dette er naturlig. 
  • Drive forebyggende arbeid.
  • Gjennomføre Ungdata-undersøkelsen på ungdomstrinn, og se på mulighet og behov for forebyggende tiltak i skolen.
  • Ruskoordinatoren skal blant annet være pådriver og koordinator for forebyggende tiltak, som samarbeid med alkovett-organisasjonen «Av-Og-Til».
  • Ruskoordinator vil legge til rette for mestringskurs for pårørende. Videre samhandle med kommunene og medvirke til økt bevisstgjøring i forhold til pårørendearbeid i den enkelte kommune.