Beskrivelse av tjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Tjenesten er gratis.

Åpen treff-tid på skolene

Evje barneskole

Mandager kl. 09.00 - 12.00
Tirsdager kl. 09.00 - 14.30
Onsdager kl. 09.00 - 12.00
Torsdager kl. 09.00 - 12.00
Fredager kl. 09.00 - 14.30 
 
Kristine Tøsse, tlf. 945 14 855

 

Hornnes barneskule

Line Tjørom Hestvåg-trynebilde_80x120.jpgMandager kl. 09.00 - 12.00
Tirsdager kl. 09.00 - 14.30

Line T. Hestvåg, tlf. 916 05 443.

 


Evje ungdomsskole

Siv Halldis Aas-trynebilde_80x120.jpgOnsdager kl. 09.00 - 14.30
Torsdager kl. 09.00 - 12.00

Siv Halldis Aas, tlf. 913 76 612


 

Setesdal VGS, avd. Hornnes

Mari Haugen Abusland-trynebilde_80x120.jpgTirsdager kl. 09.00-14:15
Fredager kl. 09.00-14:15

Mari Haugen Abusland, tlf. 488 95 053